Vapaa-aikalautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Osavuosiraportti ajalta 1.1.-30.6.2019

AurDno-2019-389

Valmistelija

  • Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri, marjaana.tamminen@aura.fi

Perustelut

Liitteenä vapaa-aikatoimen- ja kulttuuritoimen sanallinen ja numeraalinen puolivuotisraportti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri, marjaana.tamminen@aura.fi

Vapaa-aikalautakunta hyväksyy puolivuotisraportin.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.