Vapaa-aikalautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Pöytäkirjantarkastus

Valmistelija

  • Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri, marjaana.tamminen@aura.fi

Perustelut

Kunnan hallintosäännön 142 §:n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Lautakunta päättää valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa vuoroperiaatteella. Pöytäkirja tarkistetaan samalla viikolla kun kokouspäivä on ollut.
Lautakunta päättää kuntalain mukaisesti pitää pöytäkirjat nähtävänä vapaa-aikatoimistossa klo 8-16 kokouspäivää seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä. Tämän lisäksi pöytäkirja on nähtävänä kunnan www-sivuilla
kahden viikon kuluessa kokouksesta. Tietosuojalain vaatimusten mukaisesti yksilöä koskevat asiat poistetaan pöytäkirjasta eikä niitä pidetä julkisesti esillä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri, marjaana.tamminen@aura.fi

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Heidi Rajakangas ja Juhani Yli-Pohja.