Vapaa-aikalautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Talous- ja toimintasuunnitelmat 2020-2022

AurDno-2019-390

Valmistelija

  • Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri, marjaana.tamminen@aura.fi

Perustelut

Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kunnanhallituksen 24.6.2019 §128 antama talousarvion raami vapaa-aikalautakunnalle vuodelle 2020 on: 1,57 %, 178 500e.  Raamissa edellytetään, etteivät toimintatuotot saa jyrkästi laskea millään toimialla. Lautakuntakäsittelyt tulee olla 30.9.2019 mennessä.

Liitteessä: Vapaa-aikatoimen ja kulttuuritoimen talousarviot- ja toiminta-suunnitelmat 2020-2022. Esitykseen ei sis. sisäiset menot.
Siivouspalveluiden osalta huomioitu: toimiston muutosta Tilhelään aiheutuneet siivouskustannusmuutokset ja hinnantarkistusprosentti v. 2020 2,6%.
Vapaa-aikatoimen osioon sisällytetty + 1kk aluehoitajan tehtäviin kesäkaudelle alueen kunnossapitoon ja yleisösaunan lisäaukioloihin (huomioiden föli-liikenteen kausi).

Talousarvio v. 2020:

Vapaa-aikatoimi:
Tulot 17 000€
Menot -147 696 €
Netto -130 696 €

Lasten ja nuorten harrastustoiminnan hanke:
Tulot 9 300€                  
Menot -10 590€                                                              
Netto -1 290€
                                       
Kulttuuritoimi:
Tulot 2 460€                       
Menot -25 493€                                                              
Netto -23 033€        

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri, marjaana.tamminen@aura.fi

Hyväksytään talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2020-2022 kokouksessa mahdollisesti tehtävine muutoksineen ja/tai lisäyksineen.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan. 


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.