Vapaa-aikalautakunta, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Koivuniemen virkistysalueen aluehoitajan tehtävän täyttölupapyyntö ajalle 1.6.-31.8.2020

AurDno-2020-47

Valmistelija

  • Mirka Alhonen, mirka.alhonen@aura.fi

Perustelut

Koivuniemen virkistysalue on ollut perinteisesti auki kesä-, heinä- ja elokuun ajan (3kk) ja alueelle on palkattu arkipäiviksi aluehoitaja. Aluehoitajan tehtäviin kuuluu pääasiassa asiakaspalvelua kuten saunamaksujen kerääminen, yleisösaunan lämmittäminen, siivous ja alueen kunnossapito kuten nurmikon leikkuu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mirka Alhonen, mirka.alhonen@aura.fi

Vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallitukselle aluehoitajan täyttöluvan myöntämistä ajalle 1.6.-31.8.2020.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan.

Mikäli tehtävä tulee täytettäväksi, lautakunta edellyttää haussa huomioitavan myös haettavan henkilön hygieniaosaamista.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.