Vapaa-aikalautakunta, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Muut asiat

Ehdotus

Esittelijä

  • Mirka Alhonen, mirka.alhonen@aura.fi

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

Ei kirjattavia asioita.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.