Vapaa-aikalautakunta, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Sisäliikuntatilojen vuorojakoperusteet 2020

AurDno-2020-49

Valmistelija

  • Mirka Alhonen, mirka.alhonen@aura.fi

Perustelut

Sisäliikuntavuorot (OP-areena, Yhtenäiskoulun Sali ja Aura kk sali) lukuvuodeksi 2020-2021 ovat haettavissa huhtikuun 2020 ajan.
Neuvottelutilaisuus yhdistysten, yhteisöjen ja yritysten edustajille pidetään toukokuun alussa.

Vuorojen jakojärjestys:
1. Auran kunnan oma käyttö sisältäen Auranlaakson kansalaisopiston tarpeet. Vapaa-aikasihteeri ja kansalaisopiston edustaja sopivat alkuvuodesta. (Kansalaisopiston kurssitarjonta suunnitellaan jo alkuvuodesta.)
2. Yleishyödylliset yhdistykset, joiden vakiotoiminta kohdistuu Auran alueelle. Huom. ei myöhästyneet.
3. Muut yhdistykset ja yhteisöt sekä yritykset
4. Yksityishenkilöt

Pääsääntönä on, että lasten ja nuorten toiminta sijoitetaan alkuillan tunteihin ja aikuisten toiminta loppuiltaan. (Auran kunnan kotiintuloaikasuositusten mukaisesti.)

Tilantarve ja ryhmäkoko vaikuttavat siihen, mitä tilaa tarjotaan ensisijaisesti hakijalle.

Yksityishenkilöiden on mahdollisuus varata vapaita vuoroja sen jälkeen, kun neuvottelutilaisuus on pidetty.

Liitteenä sisäliikuntavuorojen hakulomake, jossa tarkemmat ohjeet hakijoille.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mirka Alhonen, mirka.alhonen@aura.fi

Vapaa-aikalautakunta hyväksyy vuorojen jakoperusteet ja hakulomakkeen 2020.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Ville Kouki, Tuula Matilainen, Toimistosihteerit

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.