Vapaa-aikalautakunta, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Toimintakertomus 2019 ja tavoitteiden toteutuminen

AurDno-2020-48

Valmistelija

  • Mirka Alhonen, mirka.alhonen@aura.fi

Perustelut

Toimintakertomus on osa tilinpäätöstä, joka kunnan pitää laatia vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Toimintakertomuksen tehtävänä on selvittää valtuuston hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Toimintakertomus liitetään tilinpäätöksen osaksi.

Liitteenä vapaa-aikatoimen toimintakertomus vuodelta 2019.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mirka Alhonen, mirka.alhonen@aura.fi

Vapaa-aikalautakunta hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2019 esityslistan liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.