Vapaa-aikalautakunta, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Vapaa-aikatoimen perusavustus 2020, haku- ja raportointiasiakirjat

AurDno-2020-70

Valmistelija

  • Mirka Alhonen, mirka.alhonen@aura.fi

Perustelut

Vapaa-aikalautakunta on varannut vapaa-aikatoimen talousarviossa avustuksiin vuonna 2020 yhteensä 17 000 €. Vapaa-aikatoimen avustukset jaetaan kerralla perusavustuksena.

Perusavustusta on myönnetty sellaiselle Aurassa toimintaa järjestävälle yhdistykselle, joka pääasiallisesti kuuluu nuoriso- tai liikuntatoiminnan piiriin. Avustuksen myöntämiseen vaikuttaa myös yhdistyksen toiminta: osallistujamäärät, laajuus, monipuolisuus ja näkyvyys Auran alueen nuoriso- ja liikuntatoiminnassa. Myöntämisen perusteina pidetään myös hallittua taloudenhoitoa edellisenä vuonna, kuluvan ja tulevan vuoden toimintasuunnitelmaa sekä hyvää yleistä taloudenhallintaa.

Avustushakuun liittyvät asiakirjat:
- avustusohje
- hakulomake
- raportointilomake

Ehdotus

Esittelijä

  • Mirka Alhonen, mirka.alhonen@aura.fi

Vapaa-aikalautakunta päättää jakaa vuonna 2020 perusavustuksina 17 000 €. Myöhässä palautettuja hakemuksia ei käsitellä. Avustushaku julistetaan auki huhtikuun 2020 ajaksi. Vapaa-aikalautakunta hyväksyy avustusohjeen, haku- ja raportointilomakkeen.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan. Myöhästyneitä ja puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Tiedoksi

Toimistosihteerit

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.