Vapaa-aikalautakunta, kokous 29.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Talous- ja toimintasuunnitelmat 2021-2023 jatkokäsittely

AurDno-2020-380

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri, marjaana.tamminen@aura.fi

Perustelut

Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kunnanhallitus on antanut kokouksessaan 8.6.2020 § 102 vuoden 2021 talousarviolle raamiksi vuoden 2019 tilinpäätöksen tason. Vapaa-aikalautakunnalle on ko. päätöksessä määritelty vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan kuluvalle vuodelle 2020 uusi talousarvio, johon on varaa 165.000e, kun vuoden 2019 lopussa päätetty talousarvio vuodelle 2020 oli 183.176e. Talousarvioksi 2021 on määritelty 170.000e.

Auran kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 31.8.2020 §33 talouden säästöohjelman vuosille 2020-2022. Vapaa-aikalautakunnan osalta päätökseen on kirjattu: 
vuonna 2020 yhdistysavustukset 8.500e, palvelut 6.300e, matkakulut 3.000e
vuonna 2021 yhdisysavustukset 4.000e, palvelut 7.000e, matkakulut 1.500e
vuonna 2022 yhdistysavustukset 8.500e, palvelut 7.000e, matkakulut 2.000e
Huom. valtuuston hyväksymässä säästöohjelmassa on kuluja eri kustannuspaikoilta (ks. erillinen liite tarkemmista leikkauksista).
Nämä on huomioitu talousarviossa vuosien 2021-2022 osalta.

Vapaa-aikatoimen ja kulttuuritoimen talousarviot- ja toimintasuunnitelmat 2021-2023 liitteenä. Esitykseen ei sisälly sisäiset menot, sillä ne lisätään budjettiin kirjanpitäjän toimesta myöhemmin. Näillä on huomattavan iso osuus vapaa-aikatoimen talousarviossa esim. 2019 vapaa-aikatoimen 3260 kustannuspaikan tilinpäätöksessä vyörytykset ovat yhteensä 76.828euroa. Talousarviossa on huomioitu, että palkat nousevat vuonna 2021 vuoden 2019 tasosta 2,09 prosenttia.

Talousarvio v. 2021:

Vapaa-aikatoimi:
Tulot 16.000€
Menot -126.290 €
Netto -110.290 €

Lasten ja nuorten harrastustoiminnan hanke:
Tulot 9.000€                  
Menot -11.940€                                                              
Netto -2.940€
                                       
Kulttuuritoimi:
Tulot 2.200€                       
Menot -24.370€                                                              
Netto -22.170€

Ehdotus

Esittelijä

Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri, marjaana.tamminen@aura.fi

Hyväksytään talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2020-2022 kokouksessa mahdollisesti tehtävine muutoksineen ja/tai lisäyksineen.

Päätös

Asia palautetaan valmisteluun. Toimintasuunnitelma hyväksytään, mutta talouden osalta jatketaan valmistelua (vyörytykset, säästöohjelma, etsivä nuorisotyö). Vapaa-aikalautakunta kutsuu kunnanjohtajan seuraavaan kokoukseen keskustelemaan kunnan näkemyksistä nuorisotyön tulevaisuudesta kunnassa ja leikkausten vaikutuksista sekä näkemystä eteenpäin vietävistä asioista näiltä osin.

Valmistelija

  • Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri, marjaana.tamminen@aura.fi

Perustelut

Jatketaan asian käsittelyä saatujen lisätietojen valossa. Lisätiedot koskien vyörytyksiä, säästöohjelmaa ja etsivän nuorisotyön työajan lisäämisen tarvetta esitellään kokouksessa. Kunnanjohtaja on mukana kokouksessa esittelemässä toiveita nuorisotyön osalta vapaa-aikalautakunnan kutsumana. Talousarviossa on jo osa vyörytyksistä lisättyinä kirjanpitäjän toimesta, sitten viime vapaa-aikalautakunnan kokouksen. Loput vyörytykset varmistuvat hallintokuntien taloussuunnitelmien valmistuttua.

Talousarvio v. 2021:

Vapaa-aikatoimi:
Tulot 16.000€
Menot -149.190 €
Netto -133.190 €

Lasten ja nuorten harrastustoiminnan hanke:
Tulot 9.000€                  
Menot -11.940€                                                              
Netto -2.940€
                                       
Kulttuuritoimi:
Tulot 2.200€                       
Menot -23.822€                                                              
Netto -21.622€

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri, marjaana.tamminen@aura.fi

Hyväksytään talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2021-2023 kokouksessa mahdollisesti tehtävine muutoksineen ja/tai lisäyksineen.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan.

Lisäksi vapaa-aikalautakunta päättää, että etsivän nuorisotyön osalta selvitetään mahdollisuuksia lisätä työaikaa +20% Pöytyän vapaa-aikatoimen kanssa neuvotellen. Mahdollisesta sopimusmuutoksesta tehdään esitys kunnanhallitukselle sekä Aura-Pöytyä kuntayhteistyön neuvottelujen mukainen hakemus aluehallintovirastolle. Talouden osalta asiaa käsitellään seuraavaksi vapaa-aikalautakunnan vuoden 2021 käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tai tehdään kunnanhallitukselle erillinen lisätalousarvioesitys.

Mika Joki, Heidi Rajakangas ja Vertti Virtanen poistuivat tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.