Vapaa-aikalautakunta, kokous 9.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 LISÄPYKÄLÄ: Täyttölupa osa-aikaiseen ja määräaikaiseen nuoriso-ohjaajaan (lisäpykälä)

AurDno-2021-260

Valmistelija

  • Leena Miettinen, leena.miettinen@aura.fi

Perustelut

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Auran kunnan vapaa-aikatoimelle lasten ja nuorten paikalliseen harrastamiseen valtionavustusta 4 300,00 euroa. Myönnetyn valtionavustuksen käyttöaika alkaa 11.10.2021, jolloin edellinen avustuskausi päättyy. Saadulla valtionavustuksella järjestetään maksutonta harrastustoimintaa lukuvuoden aikana. Täyttölupaa haetaan ajalle 16.8.2021-27.5.2022 ja osa-aikaisuus on 18h/viikko.

Osa-aikaisen nuoriso-ohjaajan tehtävään kuuluvat klubit (monitoimi) 5-6-luokkalaisille 4h/viikko ja 13-17-vuotiaille 6h/viikko, pelikerhotiimit 12-18 –vuotiaille 4h/viikko sekä avoin toiminta 13-29-vuotiaille perjantai-iltaisin 4h/viikko. Muut edellä mainitut toiminnot kuin avoin toiminta kuuluvat Lounais-Suomen aluehallintoviraston myöntämän avustuksen piiriin. Toimintaympäristönä on pääsääntöisesti Kulttuurinen Nuorisokahvila Cafesco ja iltaisin työparina toimii vakituinen nuorisotyöntekijä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Leena Miettinen, leena.miettinen@aura.fi

Vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallitukselle osa-aikaisen ja määräaikaisen nuoriso-ohjaajan täyttöluvan myöntämistä ajalle 16.8.2021-27.5.2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.