Vapaa-aikalautakunta, kokous 9.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Muut asiat

Valmistelija

  • Leena Miettinen, leena.miettinen@aura.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Leena Miettinen, leena.miettinen@aura.fi

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

Keskusteltiin aukiolevasta nuorisotyöntekijän työpaikasta.

Koivuniemen muuttuneet aukioloajat ovat puhututtaneet ja palautetta on saatu. Asiasta keskusteltiin lautakunnassa.Tehdään kysely aukioloajoista ennen kesäkauden päättymistä.

Käytiin läpi Cafescon ja nuorisoteatterin tilanteet.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.