§ 1 Tukipalvelutyöntekijän ( kotiavustaja) valitseminen kotihoitoon

Lataa 

AurDno-2019-9

Päätöspäivämäärä

22.1.2019

Päätöksen tekijä

Avopalvelun ohjaaja

Päätöksen perustelut

Tukipalvelutyöntekijän määräaikaista tehtävää on hoitanut 1.1.2017 kodinhuoltajatutkinnon suorittanut Lauri Lappalainen. Asiakaspalaute on ollut kiitettävää. Lauri Lappalainen on osoittanut olevansa työssään erittäin luottamuksellinen, ammattitaitoinen ja ystävällinen. Lauri Lappalainen sopii tukipalvelutyöntekijän tehtävään kotihoidon palveluissa erinomaisesti koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella.

Hallintosääntö § 41

Päätös

Päätän, että tukipalvelutyöntekijän (kotiavustaja) työsuhteeseen toistaiseksi valitaan Lauri Lappalainen.

Tukipalvelutyöntekijän toistaiseksi oleva työsuhde kotihoidossa alkaa 1.1.2019.
Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista esitettävä Työterveyspalvelu Attendon antama lausunto terveydentilastaan.

Allekirjoitus

Ulla-Maija Haapalainen, avopalvelun ohjaaja

Organisaatiotieto

Perusturvapalvelujen toimiala