§ 9 Palvelusetelituottajan hyväksyminen, Pilkepäiväkoti Kurki

Lataa 

AurDno-2018-410

Päätöspäivämäärä

26.10.2018

Päätöksen tekijä

Varhaiskasvatuspäällikkö

Päätöksen perustelut

Pilke päiväkodit oy on toimittanut hakemuksen liitteenä

1. Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta

2. Tilaajavastuu.fi -raportin

3. Yhtiöjärjestys

4. Pilke luontopäiväkoti Kurjen toimintasuunnitelma

5. Vastuuhenkilön ja varavastuuhenkilön tutkintotodistus ja ansioluettelo

6. Rekisteriseloste (henkilötietolaki 523/1999) 10 §

7. Pohjapiirustus päiväkodista sekä pelastussuunnitelma ja palotarkastuspöytäkirja

8.Vakuutustodistus: tapaturma-, toiminnan vastuu- ja henkilövakuutukset

9. Omavalvontasuunnitelma

10. Poistumissuunnitelma.

Aluehallintoviraston ilmoitus ilmoituksenvaraisten yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen rekisteröinnistä on saapunut postitse 28.6.2018

Liitteenä toimitetuissa dokumenteissa ei ole huomauttamista.

Päätös

Päätän hyväksyä Pilke luontopäiväkoti Kurjen Auran kunnan varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajaksi. Merkitään Pilke luontopäiväkoti Kurki Auran kunnan palvelusetelituottajarekisteriin.

Allekirjoitus

Varhaiskasvatuspäällikkö

Organisaatiotieto

Sivistyspalvelujen toimiala