§ 4 Varhaiskasvatuksen vastaavan lastentarhanopettajan viran täyttäminen

AurDno-2018-188

Päätöspäivämäärä

6.7.2018

Päätöksen tekijä

Varhaiskasvatuspäällikkö

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 41

Päätös

Valitsen Auran kunnan varhaiskasvatuksen vastaavan lastentarhanopettajan virkaan 6.8.2018 alkaen hakemusten ja haastatteluissa ilmenneiden seikkojen perusteella sosionomi AMK Hanna Stenbomin ja varalle sosiaalialan ohjaaja Marita Virran.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan ja virassa noudatetaan puolen vuoden koeaikaa.

Allekirjoitus

Anita Peltonen

Organisaatiotieto

Auran kunta