Kunnanhallitus, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Luokanopettajan täyttölupa Kirkonkulman koululle

AurDno-2019-270

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Kirkonkulman koulun luokanopettajalle on myönnetty palkatonta virkavapaata 12.8.2019-30.5.2020. Tehtävän hoitamiseen tarvitaan sijainen Kirkonkulman koululle 9.8.2019-30.5.2020. Opettajan tehtäviin kuuluvat TVT-taitojen opetus, liikunnanopetus ja teknisen työn opetus luokanopettajan muiden tehtävien lisäksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan luokanopettajan opintovapaan 12.08.2019-30.5.2020 sijaisuuteen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaisa Olari, Tuula Matilainen, Maija-Liisa Sibakow

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.