Kunnanhallitus, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Muut asiat

Perustelut

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Täyttölupa kotitalousopettajan virkaan Yhtenäiskoululle 9.8.2019 - 30.5.2020.

Päätös

Täyttölupa kotitalousopettajan tehtävään myönnettiin ajalle 9.8.2019 - 30.5.2020.

Luottamushenkilöille toivotaan yhteistä suunnitteluseminaaria ja rennompaa toisiin tutustumista.

Tiedoksi

Ville Kouki. Maija-Liisa Sibakow, Tuula Matilainen

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.