Kunnanhallitus, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Palkkiosäännön päivittäminen

AurDno-2019-213

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Auran kunnan palkkiosääntö on ollut voimassa 1.1.2009 alkaen, eikä siihen ole tehty tämän jälkeen mitään päivityksiä. Kokouspalkkiot vaihtelevat kunnittain ja ovat melko pieniä pienissä kunnissa. Palkkion suuruus kertoo kuitenkin osaltaan luottamushenkilötyön arvostuksesta.

Kuntaliitto on selvittänyt julkaisussaan 4/2018 kuntien luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten suuruutta vuonna 2017 alkaneella valtuustokaudella. Valtuutetun ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio on keskimäärin 80 euroa, valtuuston puheenjohtajan 115 euroa ja hallituksen puheenjohtajan 113 euroa. Yleisesti Manner-Suomessa puheenjohtajan, esittelijän ja sihteerin palkkio on 50 % suurempi kuin jäsenen palkkio. Palkkiot ovat nousseet 2013 - 2017 keskimäärin 13 % ja puheenjohtajien vuosipalkkiot 18 prosenttia. Vuosien 2009 ja 2012 välillä kokouspalkkiot nousivat koko Manner-Suomessa keskimäärin 20 prosenttia.

Kokouspalkkiot ja vuosipalkkiot vuosina 2017-2021 Aurassa, Marttilassa, Pöytyällä ja 2000-5000 asukkaan kunnissa, min. - max. 2000-5000 asukkaan kunnissa.

keskiarvo=2000-5000 asukkaan kunnat keskiarvo € min. - max. € Aura € Marttila € Pöytyä € Sauvo € Koski Tl
valtuuston puheenjohtaja 85 30 - 150 75 75 112,5 52,5 90
hallituksen puheenjohtaja 86 30- 150 75 75 112,5 52,5 90
toimialalautakunnan puheenjohtaja 73   60 60 75 52,5 80
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 83   laskun perust. 75 75 52,5 90
keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja 75   60 60 75 ei tietoa  
Kunnanvaltuuston jäsen 61 30 - 100 50 50 75 35 60
Kunnanhallituksen jäsen 61 30 - 100 50 50 75 35 60
Toimialalautakunnan jäsen 51   40 40 50 35 53
Keskusvaalilautakunnan jäsen 51   40 40 50 ei tietoa 53
Tarkastuslautakunnan jäsen 59   150 50 50 35 60
Kunnanvaltuuston pj. vuosipalkkio 1441 700 - 3000 850 1400 2000 1200 1400
Kunnanhallituksen pj. vuosipalkkio 1937 700 - 5000 1325 1600 2500 1700 1600
Toimialalautakunnan pj. vuosipalkkio 1049 (kaikki kunnat)   0 600 800 0 500

Puheenjohtajien vuosipalkkiot vaihtelevat niin ikään. 2000 - 5000 asukkaan kunnissa kunnanhallituksen puheenjohtajan vuosipalkkion keskiarvo on 1937 euroa ja kunnanvaltuuston puheenjohtajan palkkion keskiarvo 1441 euroa. Aurassa kunnanhallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 1325 euroa ja valtuuston puheenjohtajan 850 euroa. Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajistolle maksetaan Aurassa puhelinkorvausta 15 euroa kuukaudessa. Toimialalautakuntien puheenjohtajille Aurassa ei makseta vuosipalkkiota eikä muita korvauksia kokouspalkkion ja matkakustannuskorvauksen lisäksi. Yleisesti Manner-Suomen kunnissa tarkastuslautakunnan puheenjohtajille maksetaan saman suuruista vuosipalkkiota kuin toimialalautakuntien puheenjohtajille. Aurassa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja jäsenet saavat esitää laskun kokouksista sekä tarkastustyöstä. Matkakustannukset korvataan luottamushenkilöille yleisimmin KVTES:n määräysten mukaan, kuten Aurassakin on tehty. Ansionmenetyskorvaukset maksetaan palkanlaskennan tositteen mukaan. Korvattavat minimi- ja maksimisummat vaihtelevat jälleen kunnittain.

Oheismateriaalina ovat Kuntaliiton julkaisusarja no 4/2018, Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2017 alkaneella valtuustokaudella, naapurikunnista kerätty taulukko palkkioista sekä Auran kunnan palkkiosääntö, johon on punaisella tehty ehdotetut muutokset. Liitteen muutoksissa ehdotetaan kokouspalkkioihin yleisesti 10 euron korotusta, toimielinten puheenjohtajille korotuksia ja ansionmenetyskorvaussummien korotuksia:

Muutokset Nykyinen summa Ehdotettu uusi summa 1.7.2019 alkaen
Kunnanhallituksen kokouspalkkio 50 60
Kunnanvaltuuston kokouspalkkio 50 60
Toimialalautakunnan kokouspalkkio 40 50
Toimitus, työryhmä tms. kok.palkkio 35 45
Kunnanhallituksen pj. vuosipalkkio 1325 2100
Kunnanvaltuuston pj. vuosipalkkio 850 1600
Perusturva-, sivistys-, tekni.- vapaa-aikaltk pj. vuosip. 0 600
Ansionmenetyskorvauksen min. ja max. €/ h 9 - 16 12 - 25

Ehdotuksen mukaisten palkkioiden perusteella Auran maksamat kokouspalkkiot olisivat kutakuinkin Manner-Suomen 2000 - 5000 asukkaan kuntien keskiarvoa, vaikka Auran kunta sijoittuu kooltaan verrokkikuntien yläpäähän. Korotukset ovat perusteltuja, koska kokouspalkkioita ei ole Aurassa nostettu kymmeneen vuoteen. Korotus nostaisi kunnan maksamien luottamushenkilöiden kokouspalkkioita reilulla 10000 eurolla vuodessa huomioiden puheenjohtajien palkkiot. Vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan kokouspalkkioita maksettiin 38600 euroa luottamushenkilöille. Viranhaltijoille maksettiin kokouspalkkioita 7200 euroa vuonna 2018, korotukset nostaisivat viranhaltijoiden palkkioita noin 1400 euroa vuositasolla.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy palkkiosäännöksi 1.7.2019 alkaen oheismateriaalin mukaisen liitteen muutoksineen.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle, ryhmät tuovat yhteisen esityksensä seuraavaan kokoukseen.

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Asia jätettiin pöydälle edellisessä kokouksessa. Uusi ehdotus palkkiosäännöksi on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy uudeksi palkkiosäännöksi liitteen 1.7.2019 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti, mutta liitettä päivitettiin seuravasti: Puhelinkorvaus maksetaan sivistys-, perusturva-, vapaa-aikalautakunnan ja teknisen lautakunnan puheenjohtajille.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.