Kunnanhallitus, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Perhepäivähoidon tilannekatsaus

AurDno-2019-266

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anita Peltonen, Varhaiskasvatuspäällikkö, anita.peltonen@aura.fi

Perustelut

Auran kunnan perhepäivähoito on tärkeä osa kunnan varhaiskasvatusta. Viimeisten vuosien aikana omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien määrä on huolestuttavasti vähentynyt mm. eläköitymisen takia. Vielä vuonna 2013 kunnassa oli 15 perhepäivähoitajaa ja ryhmiksessä 2 hoitajaa. Elokuussa 2019 työn aloittaa näillä näkymin 5 hoitajaa. Perhepäivähoito on pienten lasten kannalta erinomainen varhaiskasvatusmuoto, koska ryhmä on pieni ja vain yksi aikuinen huolehtii lapsesta koko hoitopäivän ajan.

Aurassa on tehty paikallinen sopimus perhepäivähoitajien kiinteästä kuukausipalkasta. Sopimus takaa sen, ettei perhepäivähoitajan palkka pienene hoitajasta riippumattomasta syystä vaan hänelle maksetaan sama palkka huolimatta siitä, jos joku lapsista lopettaa varhaiskasvatuksen keskellä kuukautta. Jos ryhmän kokoa joudutaan pienentämään hoitajasta johtuvasta syystä, maksetaan palkka todellisuudessa käytössä olevista paikoista, esim. hoitajalla on oma alle kouluikäinen lapsi, joka pienentää sijoitettavien lasten lukumäärää.

Varhaiskasvatuslain (504/2018 29§) mukaisesti perhepäivähoitajalla tulee olla tehtävään soveltuva ammattitutkinto tai muu alalle soveltuva koulutus. Vuosien aikana kunnan palveluksessa olevat perhepäivähoitajat ovat suorittaneet työnsä ohessa oppisopimuksella perhepäivähoitajan ammattitutkinnon.

28.5.2019 perhepäivähoidosta paikkaa on haettu 9 lapselle, joista paikka löytyy 5 lapselle.

Ehdotus

Esittelijä

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että hallitus myöntää täyttöluvan kolmen perhepäivähoitajan palkkaamiseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus myöntää täyttöluvat kolmeen kotonaan työskentelevään perhepäivähoitajan toimeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Anita Peltonen, Maija-Liisa Sibakow

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.