Kunnanhallitus, kokous 12.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 181 Muut asiat

Perustelut

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

1. Auran kunnan virkamiehet eivät osallistu Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän työryhmätyöskentelyyn, mikäli Pöytyän kunta osoittaa työryhmiin muita osallistujia kuin heidän omia virkamiehiään.

2. Sosiaalityöntekijän virka tulee laittaa jatkuvaan hakuun välittömästi. Määräaikaisesti viran saa täyttää yhdeksi vuodeksi tai siihen asti kun virkaan saadaan valituksi sosiaalityöntekijä toistaiseksi.

Kari Koivu poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana. Pöytäkirjantarkastajaksi loppukokouksen ajaksi valittiin Matti Leppäkoski.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.