Kunnanhallitus, kokous 12.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 167 Auraamon ravintolan ilmanvaihdon uusiminen

AurDno-2022-271

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Tämän vuoden talousarvion investointiohjelmaan on varattu 70 000 euron suuruinen määräraha Auraamossa olevan ravintolan  ilmanvaihdon korjausta varten. Ravintolan ilmanvaihtokone on hajonnut ja sitä ei ole mahdollista korjata, kone on tullut elinkaarensa loppuun.

Tekninen toimisto on kilpailuttanut ilmanvaihdon korjauksen kokonaishintaurakkana, tarjouspyyntöasiakirjat ja tarjoukset käsitellään kokouksessa.

Tarjousten viimeinen jättöaika on 16.06.2021, kello 12.00.  Tarjoukset esitellään ja urakoitsija pyritään valitsemaan kokouksessa. Tarjouspyyntöjä lähetettiin 4:lle, Varsinais-Suomen alueella toimivalle ilmanvaihtotöihin erikoistuneelle urakoitsijalle.

Ennen töiden aloitusta pidetään selonottoneuvottelut.

Muutostyölle on haettu ja myönnetty energia-avustusta 18 000€.

Koko muutostyön kustannusarvio 90 000€ (Investointiohjelma 70 000€, nuohous ja säätö 2000€ ja avustus 18 000€).

Hankinnan ennakoitu arvo ei ylitä hankintalain kansallista kynnysarvoa, joten hankintaan ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen johtaja esittelee saapuneet tarjoukset ja Tekninen lautakunta tekee päätöksen hankinnasta.

Päätös

Määräaikaan mennessä saapui 2 tarjousta, tarjousten avauspöytäkirja liitteenä.

Tekninen lautakunta päätti valita urakoitsijaksi halvimman tarjouksen jättäneen Ilmatuote Oy:n, 68 000€ (alv. 0 %) kokonaisurakkahintaan. 

Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan laatimaan ja allekirjoittamaan urakkasopimusasiakirjat.

Selonottoneuvotteluja ei ole vielä pidetty.

Koska molempien urakoiden yhteenlaskettu kokonaissumma ylittää huomattavasti hankkeelle varatun määrärahan, hankintaa varten pitää hakea valtuustolta lisämäärärahaa.

Kustannusten suuri kasvu johtuu ilmanvaihtotarvikkeiden ja rakennusmateriaalin suuresta hinnan noususta.

Koko investoinnin päivitetty kustannusarvio 100 000€. (Investointiohjelma 80 000€, nuohous ja säätö 2000€ ja avustus 18 000€).

Investointi sisältää lisäksi rakennustöitä, automaatio-, sähkö- ja putkiasennuksia (eivät kuulu ilmanvaihtourakkaan).

Koska määrärahat eivät riitä ravintolan ilmanvaihdon uusimiseen, määräraha varauksen lisäämistä esitetään vuoden 2022 investointiohjelmaan. Hankkeelle on saatu myös erillinen energia-avustus. Asennustyöt ovat tavoitteena tehdä syksyllä, ennen 15.11.2022.

Tekninen lautakunta esitää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 10 000€ suuruiden lisämäärärahan lisäämistä ravintolan ilmanvaihdon rakentamista varten.

Valmistelija

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 10 000 € suuruisen lisämäärärahan lisäämistä ravintolan ilmanvaihdon rakentamista varten.

Ehdotus

Esittelijä

Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus päättää esittää, että valtuusto myöntää 10 000 euron lisämäärärahan teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Ravintolan ilmanvaihdon uusimisen hankinta on keskeytetty, koska lisämäärärahasta ei ole vielä tehty päätöstä.

Kunnanhallitus edellytti asian palauttamista valmisteluun. Uutta käsittelyä varten on tehty lisäselvityksiä ja neuvoteltu ravintolan pitäjän kanssa.

Lisäselvitykset ovat oheismateriaaleina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus päättää esittää, että valtuusto myöntää 10 000 euron lisämäärärahan teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että ilmanvaihtotyön valmistuttua ravintolan vuokrantarkistuksesta pitää neuvotella kohonneiden ylläpitokustannusten vuoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.