Kunnanhallitus, kokous 12.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 169 Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2023

AurDno-2021-509

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Verotusmenettelystä annetun lain 91. a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Kiinteistöverolain 11. §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sadasosan tarkkuudelle vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella, kiinteistöveroprosentit puolestaan prosentin sadasosan tarkkuudella.

Kunnanvaltuusto vahvisti vuodelle 2021 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,20
- vakituisen asumisen kiinteistöveroprosentti 0,60
- muun kuin vakituisen asunnon  kiinteistöveroprosentti 1,20.

Kiinteistöveroja korotettiin valtuuston elokuussa 2020 hyväksymän säästöohjelman mukaisesti vakituisen asumisen osalta 0,05 % ja muiden verojen osalta 0,10 %.

Ehdotus

Esittelijä

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto vahvistaa vuoden 2022 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,20
- vakituisen asumisen kiinteistöveroprosentti 0,60
- muun kuin vakituisen asunnon  kiinteistöveroprosentti 1,20.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto vahvistaa vuoden 2022 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:
- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,20
- vakituisen asumisen kiinteistöveroprosentti 0,60
- muun kuin vakituisen asunnon  kiinteistöveroprosentti 1,20.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Verotusmenettelystä annetun lain 91. a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Kiinteistöverolain 11. §:n mukaan valtuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sadasosan tarkkuudelle vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan prosentin sadasosan tarkkuudella.

Vuonna 2022 Auran kunnan kiinteistöveroprosentit ovat olleet:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,20
- vakituisen asumisen kiinteistöveroprosentti 0,60
- muun kuin vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 1,20.

Yleishyödyllisen yhteisön yleishyödyllisessä käytössä olevan kiinteistön veroprosentti on ollut nolla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää kiinteistöveroprosentit vuodelle 2023 seuraavasti:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,20
- vakituisen asumisen kiinteistöveroprosentti 0,60
- muun kuin vakituisen asunnon  kiinteistöveroprosentti 1,20
- yleishyödyllisen yhdistyksen yleishyödyllisen kiinteistön veroprosentti 0,00.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.