Kunnanhallitus, kokous 12.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 178 Muut asiat

Perustelut

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

Joukkoliikenneasioista järjestetään valtuustolle seminaari loppusyksystä.

Hyvinvointijohtajan viran hakuaika on päättynyt. Hakemuksia tuli 21. Valintatyöryhmä jatkaa valinnan valmistelua.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.