Kunnanhallitus, kokous 12.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Talouden toteuma tammikuu - heinäkuu 2022

AurDno-2022-361

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Yleinen taloudellinen tilanne on tiukentunut energian hinnan ja inflaation noustessa nopeasti. Alustavien arvioiden mukaan elokuun inflaatio on ollut lähes kahdeksan prosentin luokkaa. Korot ovat nousseet nopeasti ja niinpä kunnan miinuskorkojen aika on päättynyt. Lyhyiden lainojen korot nousevat päivittäin ja pitkien lainojen korot noudattelevat Euriborin nousurytmiä. 2.9.2022 12 kuukauden Euribor korko oli 1,896 %. Kunnan uusimman Kuntatodistuslainan kolmen kuukauden korkoprosentti on 0,72.

Kunnan talous on noudatellut heinäkuun lopun tilanteessa valtuuston antamaa talousarviota. Erikoissairaanhoidon käyttö on heinäkuun loppuun mennessä ollut 1,2 prosentia yli talousarvion luvun. Sekä toimintatuotot että kulut koko kunnan osalta ovat annetun talousarvion mukaisia. Verotulot ja valtionosuudet ovat toteutuneet hieman talousarviota paremmin tässä vaiheessa. Elokuun verotilitykset olivat noin 200 000 euroa heinäkuun tilityksiä pienemmät. Tuloverokertymä on toisella vuosipuoliskolla yleensä alkuvuotta pienempää. Tuloverotilitysten vajetta korvaavat syksyn aikana tehtävät kiinteistöverotilitykset.

Toimielimittäin tarkasteltuna merkittäviä kustannusten ylityksiä ei ole havaittavissa. Vapaa-aikalautakunnan toteumat ovat jääneet talousarviota pienemmiksi henkilöstön rekrytointihaasteiden ja sitä kautta supistetumman toiminnan myötä. Poikkeamat talousarviosta ja valtuustolle tehtävät muutosesitykset valmistellaan elokuun toteumien pohjalta ja tuodaan lokakuun kunnanhallitukseen käsittelyyn.

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus merkitsee talouden tilanteen tietoon saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.