Kunnanhallitus, kokous 14.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 153 Luokanopettajan perhevapaan sijaisuus

AurDno-2020-369

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Yhtenäiskoululla on tulossa luokanopettajan perhevapaan sijaisuus ajalle 19.10.2020 - 5.6.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan luokanopettajan sijaisuuteen ajalle 19.10. - 5.6.2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Ville Kouki, Maija-Liisa Sibakow, Arja Kima

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.