Kunnanhallitus, kokous 14.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 157 Muut asiat

Perustelut

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

Ei kirjattavia muita asioita.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.