Kunnanhallitus, kokous 14.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 151 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän talousarvion laadintaprosessin aikataulu sekä palvelusopimusneuvottelut

AurDno-2020-374

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän yhtymähallitus on päättänyt ehdottaa jäsenkunnilleen tarkkaa talousarvion valmisteluaikataulua. Ehdotuksen mukaan talousarvio olisi valmiina kuntien valtuustojen käsittelyä varten viikon 47 jälkeen. Palvelusopimusneuvottelut aloitetaan viikolla 36. Yhtymähallitus pyytää kunnanhallituksia nimeämään kuntien neuvottelijat. Yhtymähallituksen päätös on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus merkitsee kuntayhtymän talousarvion valmisteluaikataulun tietoon saatetuksi. Lisäksi hallitus päättää nimetä palvelusopimusneuvottelijat.

Päätös

Kunnanhalllitus merkitsi kuntayhtymän talousarvion laadinnan aikataulun tietoon saatetuksi ja nimesi palvelusopimusneuvottelijoiksi Mika Joen, Jukka Leinon ja Heikki Isotalon.

Tiedoksi

Lauri Ämmälä, Pirjo Hiltunen

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.