Kunnanhallitus, kokous 14.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 152 Talouden toteuma tammi-heinäkuulta 2020

AurDno-2020-375

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Auran kunnan talouden toteumassa ei vielä heinäkuun loppuun mennessä näy Koronapandemian vaikutuksia merkittävästi. Ostopalvelut kuntayhtymiltä  ovat ylittyneet reilulla parilla prosentilla johtuen Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän laskutuksesta, joka toteutuu suurempana kuin kunnan talousarvioon arvioitu summa. Palkat ovat pysyneet tasaisessa toteumassa, vaikkakin syksyn osalle pelätään sijaiskustannusten merkittävää nousua.  Tarvikkeista hoitotarvikkeet ovat jo nyt ylittyneet reilusti talousarvion summasta, mikä johtuu pitkälti Koronaviruspandemiasta. Vakuutuksiin käytetty summa on myös ylittänyt jo reilusti talousarvion. Edellä mainitut kokonaisummat ovat koko kunnan näkökulmasta pienehköjä.

Kunnan verotulot ja valtionosuudet ovat kertyneet heinäkuun loppuun mennessä talousarvioon kirjatulla tavalla. Verotuloista jäi elokuun tillityksessä uupumaan noin puoli miljoonaa euroa verrattuna toivottuun toteumaan. Maksu- ja myyntituotot ova toteutuneet noin 50 %:lla heinäkuun lopun tilanteessa.

Kunnan tuloslaskelma  ja kuntaliiton tuottama verotuloennuste vuoteen 2023 ovat liitteinä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus merkitsee heinäkuun 2020 tuloslaskelman tietoon saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.