Kunnanhallitus, kokous 21.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Kirjastovirkailijan tehtävän täyttölupa

AurDno-2022-67

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Auran kirjastossa on henkilöstömitoitus 2,5. Johtajan työpanoksesta myydään puolet Pöytyän kunnalle. Koko henkilöstö on vaihtunut vuoden sisään ja uusi johtaja ja kirjastonhoitaja aloittivat tehtävissään helmikuun alussa. Kirjastovirkailijan tehtävä on tärkeä osa kirjastotoimen palvelukokonaisuutta. Kirjastovirkailijan tehtäviin kuuluvat mm. asiakas- ja tietopalvelu, laite- ja verkko-opastus, aineiston lainauskuntoon saattaminen, hyllyttäminen, järjestely ja korjaaminen, saapuvan ja lähtevän postin käsittely, toimistotehtävät ja lasten ja nuorten kirjastotyö. Tehtävässä edellytetään kirjastoalan ammattitutkintoa. Hinnoittelutunnus on 02KIR060 ja Aurassa tehtäväkohtainen palkka on 2342,30 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus päättää

1. myöntää täyttöluvan kirjastovirkailijan tehtävään toistaiseksi ja

2. myöntää täyttöluvan toimen väliaikaiseksi täyttämiseksi siihen asti kunnes toimi täytetään vakinaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ursula Laitakari, Maija-Liisa Sibakow, Arja Kima

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.