Kunnanhallitus, kokous 21.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Muut asiat

Perustelut

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

Valtuuston kokous pidetään 28.2.2022 klo 18.00. Sen jälkeen pidetään lyhyt iltakoulu.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.