Kunnanhallitus, kokous 21.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Senioriasunnot

AurDno-2022-18

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta edellytti kokouksessaan 08.12.2021, että seuraavaan kokoukseen valmistellaan esitys senioriasuntojen/senioritalon saamiseksi kuntaan.

Tilastokeskuksen väestöennuste (Lähde Sotkanet)

Auran kunnassa oli vuonna 2020 75-vuotta täyttäneitä 324 (osuus väestöstä 8,2 %).  Iäkkäiden osuus Auran kunnan väestöstä on voimakkaasti nousussa. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan 75-vuotta täyttäneitä olisi Aurassa vuonna 2025 431 (osuus väestöstä 10,9 %), vuonna 2030 535 (osuus väestöstä 13,4 %) ja vuonna 2040 639 (osuus väestöstä 15,8 %).

Ikäihmisille on kunnissa ja varsinkin kaupungeissa tarjolla erilaisia asumismuotoja iän ja kunnon mukaisesti. Ikäihminen voi asua omassa kodissaan kotiin tuotavien palvelujen avustamana tai hän voi muuttaa esteettömään senioritaloon. Auran kunnassa ei ole senioritaloa. Vaihtoehtoisesti palvelutalo voi olla valinta jos haluaa palvelut ja kodin saman katon alta. Palvelutaloissa ei ole työntekijöitä paikalla ympärivuorokautisesti. Hoivakodit tarjoavat tehostettua asumispalvelua, ja hoivakodeissa on henkilökuntaa paikalla ympäri vuorokauden.

Senioritalolla tarkoitetaan asuintaloa, jossa on senioreille suunnattuja asuntoja. Senioritaloissa on yleensä vain vuokra-asuntoja, mutta joissakin senioritaloissa on myös omistusasuntoja.Senioritaloissa ei le henkilökuntaa tai palveluja, jolloin tarvittavat palvelut tilataan ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. Senioritalojen asunnot on suunniteltu senioreiden tarpeita kuunnellen. Senioritaloissa voi olla asuntojen lisäksi pienehköja yhteistiloja muun muassa jumpan tai muun virkistystoiminnan järjestämiseen.Senioriasunnot rakennetaan esteettömiksi, ja talossa asuu yleensä samanikäistä väkeä (+ 55-v). Senioritalot ovat yleensä kerrostaloja, ja ne ovat yksityisten toimijoiden rakennuttamia.

Auran kunnan taajaman osayleiskaavassa on mahdollisia tontteja koulun ympäristössä (yksityisessä omistuksessa) ja "vanhan" kunnantalon läheisyydessä kunnan omistamia. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi iäkkäiden asumisen vaihtoehdot kunnassa. 

Päätös

Perusturvalautakunnan keskustelun jälkeen sosiaalijohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle edellä olevaan selvitykseen perustuen, että se ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin senioritalon sekä siihen liittyvien päivätoimintatilojen saamiseksi kuntaan. Iäkkäiden asumisen palvelut  ovat oleellisia vanhusväestön määrän kasvaessa ja koska kunnassa ei ole iäkkäille suunnattuja esteettömiä ns. välimuotoisia asuntoja. Iäkkäiden ihmisten asumisen järjestelyt ovat tärkeitä myös kunnan tulevaisuuden ja vetovoimaisuuden kannalta. 

Perusturvalautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus päättää

  1. merkitä perusturvalautakunnan esityksen tietoonsa saatetuksi ja
  2. lähettää asian viranhaltijavalmisteluun.

Päätös

Jukka Leino ehdotti, että kunnanhallitus kutsuu mahdollisia senioriasuntorakentajia esittelemään mahdollisuuksia. Tomi Kauhanen kannatti Leinon ehdotusta.

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.