Kunnanhallitus, kokous 21.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Tammikuun 2022 alustava toteuma

AurDno-2022-77

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Tammikuun kirjanpito ei ole vielä valmistunut. Alustavat tämän hetken toteumat ovat oheismateriaalina. Lopullinen toteuma saadaan maaliskuun alussa alv-tilitysten jälkeen. Kokonaisuutena ja toimielimittäin tarkasteltuna tammikuu on toteutunut talousarvion mukaisesti menojen osalta. Toimintatuotot kulkevat jälkijunassa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus merkitsee tammikuun talouden alustavan toteuman tietoon saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.