Kunnanhallitus, kokous 21.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Täyttölupa määräaikaisen kirvesmiehen tehtävään

AurDno-2021-129

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Tekninen toimi hakee määräaikaisen kirvesmiehen työsuhteen täyttölupaa. Kiinteistötoimen tehtäväalueen resurssit eivät ole riittävät, koska Käyrän avovankilasta ei tänä vuonna saada aputyövoimaa. Investointiohjelmaan on varattu palkkakuluihin määrärahaa Tuulentien asunnon saneeraukseen, Tilhelän julkisivukorjauksen viimeistelyyn ja Puukoulun julkisivukorjaukseen. Työmaat ovat yksittäisiä, toistumattomia projektiluonteisia töitä. Työt ajoittuvat kevät- sekä kesäkaudelle eikä niitä saada tehtyä aikataulun mukaisesti ilman lisätyövoimaa. Tilapäisen lisäresurssin avulla rakennustyöt saadaan valmiiksi kustannustehokkaasti omaa työvoimaa käyttäen. Määräaikainen kirvesmies toimii vakituisen kirvesmiehen työparina edellä mainituilla työmailla. Määräaikaisen kirvesmiehen työtehtäviin sisältyy lähinnä ulko- ja sisämaalaustöitä.

Teknisellä toimella on tällä hetkellä töissä määräaikaisessa työsuhteessa kirvesmies. Määräaikainen työsuhde päättyy 28.2.2022 ja tekninen toimi esittää tämän määräaikaisuuden jatkamista 6 kuukaudella.

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan määräaikaiseen kirvesmiehen tehtävään ajalle 1.3.2022 - 26.8.2022. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen sopimuksen mukaisesti ja palkkaryhmä on 50104018. Toimen tehtäväkohtainen palkka on kunnanhallituksen aiemmin päättämän TVA:n mukainen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kari Tuohi, Maija-Liisa Sibakow, Arja Kima

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.