Kunnanhallitus, kokous 22.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 174 Muut asiat

Perustelut

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat:

 

 

Päätös

Heikki Isotalo valittiin kunnan edustajaksi vuoden 2000 syntyneiden asevelvollisten kutsuntojen avaustilaisuuteen.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.