Kunnanhallitus, kokous 22.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 169 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän lisätalousarvioesitys vuodelle 2018

AurDno-2018-306

Perustelut

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän yhtymähallitus on esittänyt omistajakuntien valtuustoille lisätalousarvion, jonka toimintatuotot ovat 9 398 357 €, toimintakulut 9 142 650 €, rahoituskulut 17 240 € ja poistot 238 957 euroa. Tilikauden tulos olisi nolla euroa. Yhtymähallitus esittää valtuustoille liitteen mukaisen lisätalousarvion hyväksymistä. Yläneen terveysaseman vuoden 2018 toimintojen siirron valmistelusta pääterveysasemalle luovutaan. Jäsenkuntien käyttöön perustuva laskutus kasvaa yhteensä 392 338 euroa. Auran kunnan maksuosuus nousee kuntayhtymän arvion mukaan noin 150 000 alkuperäisestä hyväksytystä talousarviosta vuodelle 2018. Kuntayhtymän päätös ja lisätalousarviolaskelma ovat esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus esittää edelleen valtuustolle Pöytän kansanterveystyön kuntayhtymän lisätalousarvion hyväksymistä vuodelle 2018.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.