Kunnanhallitus, kokous 22.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Talousarvion raami vuodelle 2019 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymälle

AurDno-2018-307

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Auran kunnanhallitus on 11.6.2018 antanut omalle organisaatiolleen vuoden 2019 talousarvion suunnittelun raamiksi + 1% verrattuna vuoden 2018 hyväksyttyyn talousarvioon. Samaa linjaa on on pyritty noudattamaan myös muiden toimijoiden kohdalla. Tehty linjaus on suullisesti kerrottu myös kuntayhtymälle talousarvion suunnittelun raamiksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus antaa vuoden 2019 talousarvion suunnittelun raamiksi Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymälle + 1 % vuoden 2018 alkuperäisen hyväksytyn talousarvion käyttötalousmenoista. Toimintatuotot saavat kasvaa enemmän.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä, Pöytyän kunta.

Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.