Kunnanhallitus, kokous 22.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 168 Täyttölupa perheohjaajan virkaan

AurDno-2018-304

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Perheohjaaja on irtisanoutunut virastaan siten, että hänen viimeinen työpäivänsä on 6.11.2018. Perheohjaaja auttaa lapsia ja lapsiperheitä arjen ongelmissa sosiaalisen tuen, kuntoutuksen ja aktivoinnin avulla. Perheohjaajan työtehtäviä ovat esimerkiksi sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö, ammatillinen tukihenkilötyö sekä lastensuojelun intensiivinen ja korjaava perhetyö. Pereheohjaaja osallistuu myös palvelutarvearviointeihin ja toimii tarvittaessa työparina sosiaalityöntekijälle. Perheohjaaja osallistuu palvelutarvearviointeihin. Avohuollon tukitoimen piirissä noin 50 lasta. Intensiivisen tuen piiriin voidaan ottaa 6 perhettä kerrallan.

Perheohjaajan viran täyttäminen on lakisääteisten palvelujen toteuttamiseksi välttämätöntä. Perheohjaajan perhetyö ja avohuollon tukitoimet määritellään sosiaalihuoltolaissa ja lastensuojelulaissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan perheohjaajan virkaan 1.11.2018 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.