Kunnanhallitus, kokous 22.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 237 Kunnanviraston sulkeminen joulun ja uuden vuoden aikana 2021

AurDno-2019-482

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Kunnanviraston henkilöstöstä suurimmalla osalla on kertynyt kunnallisen virkaehtosopimuksen mukaiset pitkät vuosilomat,​ joita ei pystytä kokonaisuudessan käyttää kesälomakaudella,​ ja osa tuleekin voida pitää myöhemmin. Hiljaiseen aikaan henkilöstö voi pitää vuosilomiaan ja tällöin toiminnan kannalta on selkeintä,​ jos lomia voidaan keskittää tiettyyn ajankohtaan. Hallinnossa asiakasvirrat ovat pieniä juhlapyhien yhteydessä. Sosiaalitoimi ja tekninen toimi kuitenkin päivystävät myös nämä ajat. Kunnanviraston sulkemisesta saadaan se hyöty,​ että suurin osa henkilöstöä voi pitää lomapäiviään ja ne,​ jotka ovat töissä,​ saavat keskittyä työn tekemiseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Kunnanhallitus päättää,​ että kunnanvirasto pidetään suljettuna 23. -​ 31.12.2021. Sosiaalitoimi ja tekninen toimi järjestävät päivystyksensä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.