Kunnanhallitus, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Kunnanvaltuuston edellisen kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Perustelut

Kuntalain (410/2015) 96 §:n mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Kunnanvaltuusto on 16.5.2022 pitämässään kokouksessa käsitellyt ja päättänyt seuraavat asiat:

§ 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 13 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§ 14 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän tilintarkastusvalintaesitys vuodelle 2022
§ 15 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän tulevaisuus
§ 16 Valtuustoaloitteet vuodelta 2021
§ 17 Auran asemanseudun taajaman, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaavaehdotus
§ 18 Sivistyslautakunnan jäsenen irtisanoutuminen luottamustehtävästä ja uuden jäsenen vaali
§ 19 Muut asiat

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä päätökset ole lainvastaisia ja päättää panna ne täytäntöön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.