Kunnanhallitus, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Talouden alustava toteuma tammi-huhtikuu 2022

AurDno-2022-188

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Maaliskuun talouden toteuma ei ole vielä lopullinen, mutta se on suuntaa antava. Koko kunnan käyttötalousmenot ovat toteutuneet 24 prosentilla, toimintatuotot 27 prosentilla. Verotulot ja valtionosuudet on tilitetty kunnalle hieman yli talousarvioon arvioidun tasaisen toteuman. Toimielimittäin tarkasteltuna talouden toteumassa ei ole suuria poikkeamia verrattuna talousarvioon. Erikoissairaanhoidon käyttöprosentti on maaliskuun lopussa 5,2.

Ehdotus

Esittelijä

Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus merkitsee maaliskuun talouden toteuman tietoon saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Maaliskuun kirjanpito on valmistunut. Kunnan talouden toteuma on ollut talousarvion mukainen. Toimintatuotot, verotulot ja valtionosuudet ovat toteutuneet hieman yli tasaisen toteuman ja käyttötalouden kustannukset hivenen alle. Toimielimittäin tarkasteltuna toteumat ovat niin ikään talousarvion mukaisia. Toteumissa on erilaisia elementtejä esimerkiksi laskutusten jaksotuksissa niin tulojen kuin menojenkin osalta, mikä aiheuttaa joissakin asioissa poikkeamaa verrattuna tasaiseen toteumaan.

Huhtikuun osalta kunnan talous näyttää saman suuntaiselta kuin maaliskuukin. Erikoissairaanhoidon menot ovat toteutuneet kuukausitasolla vaihtelevasti, mutta mitään hälyyttävää ei ole tämän vuoden osalta havaittavissa. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän talous on kokonaisuutena tarkasteltuna toteutunut talousarvion mukaisesti. Lainamäärää ei ole kasvatettu tämän vuoden aikana ja kunnan kassatilanne on hyvä.

Maaliskuun lopulliset ja huhtikuun alustavat raportit käyttötaloudesta ovat liitteinä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Kunnanhallitus merkitsee talouden tilanteen tietoon saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.