Kunnanhallitus, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Vetoomus koulupaikkaa koskien

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24