Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Henkilöstön palkitseminen Koronaviruspandemiatilanteen aiheuttamasta joustavuudesta

AurDno-2021-39

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Juko ry on lähestynyt työnantajaa ehdotuksella työntekijöiden palkitsemisella Koronapandemian vuoksi. Asiasta on käyty paikallinen neuvottelu 29.4.2021. Esityksenä on ollut 150 euron kertakorvaus kaikille työntekijöille. Kunnanhallitus on linjannut asiaa kokouksessaan 10.5.2021 muissa asioissa. Juko:lta on tiedusteltu sopiiko 150 euron kertakorvaus maksaa Smartum-saldona. Juko:n pääluottamusmies on hyväksynyt asian 19.5.2021.

Kunnanvaltuusto on jo aiemmin palauttanut Koronapandemian vuoksi henkilöstön Tyky-rahan 100 euroa, joka oli säästöohjelmassa karsittu. Johtoryhmässä on linjattu, että lisäkorvaus 150 euroa maksettaisiin tosiasiallisesti työtä tehneille ajalla 1.1.2021 - 30.6.2021. Saldon suuruus olisi riippuvainen osa-aikaprosentista, esimerkiksi 50 % työaikaa tehnyt saisi 75 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se myöntää lisämäärärahaa henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen 22 500 euroa vuonna 2021. Saldon myöntämisperuste on esittelytekstissä kerrotun mukainen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.