Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Kirkonkulman alkuopetuksen luokanopettajan viran täyttölupa

AurDno-2021-201

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Kirkonkulman koulun rehtori on irtisanoutunut virastaan kirjeellään 18.5.2021. Hänen viimeinen työpäivänsä Auran kunnan palveluksessa on 6.6.2021. Tehtävään sisältyy alkuopetuksen 1 - 2 yhdysluokan opetus, musiikin opetus ja juhlien säestys sekä koulun  johtajan tehtävät. Tehtävä on laitettu kunnan sisäiseen hakuun 20.5. - 26.5.2021 klo 15.00 asti määräaikaisena tehtävänä, jonka jatkoa voidaan tarkastella uudelleen. Tehtävä on sisäisessa haussa määräaikainen 7.6.2021 - 31.7.2022. Tehtävän palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan, lisäksi maksetaan TVA-korvausta johtajan tehtävästä 396,1 €/kk, alkuopetuksesta 100 €/kk, huojennukset OVTES:n mukaan.

Kunnanvaltuusto on päättänyt, että Kirkonkulman koulu jatkaa vähintään lukuvuodet 2021 - 2024. Tilannetta tarkastellaan kahden lukuvuoden jälkeen oppilasmäärän perusteella. Koulussa on tällä hetkellä yhdysluokat 1-2, 3-4, 5-6 sekä pienennetty ryhmä alakouluikäisille. Koulun oppilasmäärä on tällä hetkellä noin 45. Alkuopetuksen luokanopettajan tehtävä on välttämätöntä täyttää, sillä ikäluokkien yhdistäminen edelleen esimerkiksi luokkiin 1-2 ja 3-6 tai 1-3 ja 4-6 toisi suuren haasteen opetuksen laadukkaalle järjestämiselle ensi elokuusta alkaen tällä aikautaululla ottaen huomioon, että koulun johtaja on irtisanoutunut.

Mikäli kunnan sisäinen haku ei tuota tulosta, koulun rehtorin tehtävä on mahdollista antaa yhtenäiskoulun rehtorin hoidettavaksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan Kirkonkulman koulun alkuopetuksen luokanopettajan tehtävään toistaiseksi, mikäli kunnan sisäinen haku ei tuota tulosta. Tällöin Kirkonkulman koulun johtajan tehtävä osoitetaan yhtenäiskoulun rehtorille.

Mikäli paikka voidaan täyttää sisäisin järjestelyin, täyttölupa myönnetään yhtenäiskoululta vapautuvaan tehtävään määräaikaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.