Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Täyttölupa kotihoidon lähihoitajan määräaikaiseen tehtävään

AurDno-2021-185

Valmistelija

  • Ulla-Maija Haapalainen, ulla-maija.haapalainen@aura.fi

Perustelut

Kotihoito hakee täyttölupaa lähihoitajan määräikaiseen tehtävään ajalle 20.8.2021- 16.11.2023. Kotihoidon lähihoitaja jää vanhempain loman jälkeen hoitovapaalle. Vanhempain loma päättyy 19.7.2021.

Kotihoidon hoitotyössä toimii kahdeksan lähihoitajaa ja kaksi sairaanhoitajaa.

Kotihoito ei pärjää ilman lähihoitajan hoitovapaan sijaista. Kotihoidon lähihoitajat huolehtivat kotihoidon asiakkaan perus- ja sairaanhoitotehtävistä sekä hyvinvoinnista joka päivä ( ma-su) klo 7.00-21.00. Kotihoidossa on noin kuusikymmentä säännöllisen palvelun asiakasta. Kotikäyntejä tehdään tällä hetkellä arkipäivisin 55-65 käyntiä ja viikonloppuisin 40-45 käyntiä päivässä. Osa asiakaskäynneistä on pitkiä 1-3 tuntia kestäviä perushoidon kotikäyntejä tai yhdellä asiakkaalla voi olla 4-5 auttamiskäyntiä päivän aikana. Kotihoidon lähihoitajat sijaistavat lähes viikoittain vammaispalvelujen asiakkaiden avustajia. Kotikäyntejä tehdään myös taajaman ulkopuolelle. Lähihoitajat osallistuvat hoitotyön suunnitteluun ja arviointiin yhteistyössä sairaanhoitajien kanssa.

Asiakkaiden hyvinvointi ja työntekijöiden työssä jaksaminen edellyttävät täyttöluvan saamista lähihoitajan määräaikaiseen tehtävään.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan kotihoidon lähihoitajan tehtävään ajalle 20.8.2021- 16.11.2023 tai enintään siihen asti, kun vakituinen työntekijä palaa tehtäväänsä hoitovapaalta. Määräaikaisuuden peruste on hoitovapaan sijaisuus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Haapalainen, palkat

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.