Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Täyttölupa kotihoidon sairaanhoitajan määräaikaiseen tehtävään

AurDno-2021-184

Valmistelija

  • Ulla-Maija Haapalainen, ulla-maija.haapalainen@aura.fi

Perustelut

Kotihoidossa työskentelee kaksi sairaanhoitajaa, joista kotihoidon vastaava sairaanhoitaja jatkaa perhevapaiden jäkeen pitäen myönnettyä vuosilomaa ja hoitovapaata. Vanhempain loma päättyy 14.8.2021. Kotihoito hakee täyttölupaa sairaanhoitajan tehtävään ajalle 15.8.2021 - 31.7.2022.

Kotihoidossa tarvitaan vastaavaa sairaanhoitajaa suunnittelemaan hoitoprosesseja, tekemään päivittäistä työnjakoa,  vastaamaan sairaanhoidollisten tehtävien kokonaisuudesta ja hoitotarviketilauksista, ohjaamaan lähihoitajien työtä, tekemään viikoittaista yhteistyötä lääkärien ja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa sekä osallistumaan sairaanhoitotyöhön asiakaskäynneillä. Joidenkin kotihoidon asioiden osalta vastava sairaanhoitaja toimii avopalvelun ohjaajan sijaisena, kun avopalvelun ohjaaja on vuosilomalla.

Vastaavan sairaanhoitajan tehtävä tulee täyttää sijaisella, jolla on sairaanhoitajan kelpoisuus. Kotihoidossa on tällä hetkellä yli 60 monisairasta asiakasta, joiden sairaanhoidollinen vastuu jakautuu kahden sairaanhoitajan kesken. Kotihoito ei pärjää yhdellä sairaanhoitajalla myöskään sen takia, että sairaanhoitajista toinen tekee lyhennettyä työaikaa osittaisen hoitovapaan vuoksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhalllitus myöntää täyttöluvan sairaanhoitajan tehtävään ajalle 15.8.2021 - 31.7.2022 tai enintään siihen saakka,kun vakituinen työntekijä palaa työhönsä. Määräaikaisuuden peruste on hoitovapaan sijaisuus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Haapalainen, palkat

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.