Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Täyttölupa nuorisotyöntekijän vakituiseen työsuhteeseen

AurDno-2021-165

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Miettinen, leena.miettinen@aura.fi

Perustelut

Nykyinen vakituinen nuorisotyöntekijä on irtisanoutunut siten, että viimeinen työpäivä on ollut 10.5.2021. Täyttöluvan saamisen ja rekrytoinnin ajaksi palkataan määräaikainen työntekijä, jotta nuorisokahvilan ja kesän toiminnot saadaan järjestettyä. Uusi vakituinen nuorisotyöntekijä aloittaa 1.8.2021 tai sopimuksen mukaan.

Nuorisotyöntekijän koulutusvaatimuksena on ammattikorkeakoulututkinto ja työhön vaaditaan hygieniapassi. Nuorisotyöntekijän tehtäväkuva on laaja. Työtehtäviin kuuluu nuorisokahvilaan liittyvät tehtävät kuten toiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja budjetin laatiminen, nuorten ohjaaminen, sekä tilojen ja piha-alueiden valvonta. Työtehtävään kuuluu myös muun muassa nuorten kohtaamista, sosiaalisen median ja digitaalisen nuorisotyön toimintaympäristön monipuolista osaamista ja hallintaa, verkostoyhteistyötä, tapahtumien ja loma-aikojen toiminnan suunnittelua ja toteuttamista sekä nuorisovaltuuston vetäjänä toimiminen.

Tehtävän palkkaluokka on 02VAP060 TVA 2 mukainen: 2,190.01 €/kk.

Ehdotus

Esittelijä

Leena Miettinen, leena.miettinen@aura.fi

Vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallitukselle nuorisotyöntekijän vakituisen työsuhteen täyttöluvan myöntämistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Nuorisotyöntekijän tehtäväkuvaus on oheismateriaalina. Tehtävästä on poistettu nuorisovaltuuston vetovastuu, mikä sopisi paremmin vapaa-aikasihteerin tehtäväkokonaisuuteen. Tehtävän tehtäväkohtainen palkka määrittyy tehtävien vaativuuden mukaisesti ja on 2127,06 €/kk - 2190,01 €/kk. Tehtävään voidaan rekrytoida henkilö, joka ei aluksi hoida tehtävään kuuluvia vaativampia tehtäviä, vaan ottaa ne myöhemmin haltuunsa, jolloin tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan vastaamaan tehtävän vaativuutta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan nuorisotyöntekijän toimeen 1.8.2021 alkaen. Lisäksi hallitus myöntää täyttöluvan määäraikaiseen nuorisotyöntekijän tehtävään ajalle 1.5. - 30.6.2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Miettinen, palkat

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.