Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Varajäsenten nimeäminen vaalitoimikuntaan

AurDno-2021-196

Valmistelija

  • Juho Karisaari, juho.karisaari@aura.fi

Perustelut

Kunnanhallitus määräsi 7.12.2020 laitosäänestyksen vaalitoimikuntaan seuraavat jäsenet

Vaalitoimikunta, varsinaiset jäsenet
•    Päivi Perkiö
•    Tuula Vairinen
•    Ari Vilen

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä
1.    Anna Kela
2.    Matti Heikka
3.    Mikko Niemi

 

Vaalilain 15 §:n mukaan toimikunnalla tulee olla toimintansa järjestämiseksi riittävästi jäseniä: puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kolme muuta jäsentä ja vähintään kolme varajäsentä. Auran kunnassa laitosäänestys järjestetään Käyrän vankilassa.

Varajäsen Mikko Niemi on 4.5.2021 jätetyissä ehdokashakemuksissa asettunut ehdolle kuntavaaleissa ja on niin ollen esteellinen osallistumaan laitosäänestykseen vaalitoimitsijana. Täten vaalitoimikuntaan on nimettävä uusi varajäsen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus nimeää uusia varajäseniä vaalitoimikuntaan kuntavaalien 2021 ajaksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti valita varajäseneksi Mikko Niemen tilalle vaalitoimikuntaan Kari Koivun.

Tiedoksi

Juho Karisaari, keskusvaalilautakunta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.