Kunnanhallitus, kokous 25.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 207 Auran kunnan virkamiesedustaja Lounais-Suomen jätehuoltolautakuntaan kaudelle 2021-2025

AurDno-2021-497

Valmistelija

  • Juho Karisaari, juho.karisaari@aura.fi

Perustelut

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa on ollut kuntien virkamiehillä läsnäolo- ja puheoikeus. Aurasta kunnan virkamiesedustaja on ollut kunnanjohtaja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Kunnanhallitus päättää nimetä virkamiesedustajaksi Lounais-Suomen jätehuoltolautakuntaan kunnanjohtaja Terhi Källi ja varaedustajaksi tekninen johtaja Kari Tuohi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta, Terhi Källi, Kari Tuohi

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.