Kunnanhallitus, kokous 25.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 217 Kirjastotoimenjohtajan tehtäväkohtainen palkka

AurDno-2021-515

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Kirjastotoimenjohtajan virka on avoimessa haussa 11.11.2021 asti. Tehtävään kuuluu Auran ja Pöytyän yhteensä noin 12 500 asukkaan kirjastopalveluiden kehittäminen ja johtaminen. Tehtävän työaika jakautuu puoliksi kuntien kesken ja Auran kunta toimii isäntäkuntana. Tehtävän palkkauksessa on huomioitu kahden kunnan kirjastolaitoksen johtaminen ja tilivelvollisuus. Tehtävä kuuluu kunnan TVA-järjestelmässä vaativuusluokkaan kaksi. Palkkaa ei ole tarkistettu yleiskorotuksia ja 1.1.2019 tehtyä 70 euron korotusta lukuunottamatta vuosiin. 10 000 - 20 000 asukkaan kuntien kirjastotoimenjohtajien keskiarvo tehtäväkohtaisessa palkassa oli vuoden 2020 lokakuussa 3 163 euroa. Tämän jälkeen on tullut yksi prosentin yleiskorotus. Jotta palkkaus olisi ajantasainen, kirjastotoimenjohtajan tehtäväkohtainen palkka voitaisiin hinnoitella uudelleen seuraavasti:

Kirjastonjohtaja / kirjastotoimenjohtaja

TVA 1: 2900 /kk, kunnan kirjaston johtaminen ja kehittäminen

TVA 2: 3200 / kk, oman ja naapurikunnan kirjastotoimien hoitaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Kunnanhallitus päättää tarkistaa kirjastotoimenjohtajan ja kirjastonjohtajan tehtäväkohtaisen palkan edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

palkat, marianne.makela@poytya.fi

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.