Kunnanhallitus, kokous 25.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 220 Muut asiat

Perustelut

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

Rehtorin viran täyttölupa myönnettiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.