Kunnanhallitus, kokous 25.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 215 Talouden toteuma syyskuun loppuun mennessä

AurDno-2021-510

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Kunnan talouden toteuma on vielä hieman keskeneräinen syyskuun osalta, mutta tuloslaskelma on jo suuntaa antava. Sen mukaan kunnan kokonaismenot ovat toteutuneet hieman alle 75 prosentilla, yhteensä 17 513 190 eurolla. Koko kunnan talousarvio käyttötalouden osalta vuonna 2021 on 23 598 674 euroa. Alustava syyskuun tuloslaskelma on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Kunnanhallitus merkitsee talouden tämän hetken toteuman syyskuun tilanteen tietoon saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.